FAQAbout usStoresTerms and conditionsWarranty termsDelivery14-day returns

Terms and conditions

E-kaupleja andmed ja muu teave

Terms and conditions are in Estonian for the time being, we will translate them to English as soon as possible, please contact us through info@arvutitark.ee, our retail stores or through our web chat if you have more questions.

Arvutitark OÜ e-kaubanduse müügitingimused (alates 14.02.2023).

Salvestamiseks PDF formaadis vajuta siia.

Müügitingimuste vanemad versioonid leiad siit:

 • Arvutitark OÜ e-kaubanduse müügitingimused alates 16.09.2022 kuni 13.02.2023 PDF
 • Arvutitark OÜ e-kaubanduse müügitingimused alates 19.06.2019 kuni 10.09.2020 PDF
 • Arvutitark OÜ e-kaubanduse müügitingimused alates 29.05.2018 kuni 18.06.2019 PDF
 • Arvutitark OÜ e-kaubanduse müügitingimused alates 12.02.2018 kuni 28.05.2018 PDF
 • Arvutitark OÜ e-kaubanduse müügitingimused alates 26.04.2016 kuni 11.02.2018 PDF

E-kaupleja andmed ja muu teave

Company name: Arvutitark OÜ

Address: Järveotsa tee 50c, Tallinn 13520 Eesti

Registry code: 12494674

Phone: +372 601 1502 (E-R 9-17)

E-mail: info@arvutitark.ee

Shops: Arvutitark shops

Brand: Arvutitark OÜ

Location: Map

1. Arvutitark OÜ e-poe müügitingimused

Müügitingimustes kasutatavad mõisted:

 • E-pood – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta;
 • E-poe tegevuskoht - tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadressi;
 • Kaup - müügiks pakutav või müüdav vallasasi;
 • Kaupleja - füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega;
 • Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes soetab kauplejalt kaupu;
 • Tarbija - füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;
 • Tarbijavaidlus - tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlus;
 • VÕS – võlaõigusseadus.

2. Üldsätted

2.1 Kauplemine e-poes toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule. Arvutitark OÜ müügitingimused on kooskõlas võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse, kaubandusetegevuse seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, jäätmeseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

2.2 E-poe kauplejal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe teenustesse ja hinnakirjadesse muudatusi. E-poe kauplejal on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid müügitingimusi juhul kui muutuvad kauplemist reguleerivad seadused, tingimustes avastatakse ebakõla kehtivate seadustega või tingib seda mõni muu kehtivate seadusega kooskõlas olev mõjuv põhjus. Juba sõlmitud kasutajalepingute müügitingimused jäävad kehtima versioonis, mis lepingu sõlmimise hetkel kehtis.

2.3 E-poes on kaupade hinnad eurodes ning koos käibemaksuga.

2.4 E-poes on kaupade tooteinfo kättesaadav eesti keeles.

2.5 E-poe müügitingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik. Enne kauba ostu kinnitamist peab ostja kinnitama Arvutitark OÜ e-poe müügitingimustega nõustumist. Nõustumuseks loetakse, et ostja on need läbi lugenud, aru saanud ja kinnitab nõustumust müügilepingus toodud tingimustega.

3. Hinnad

3.1 Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on väljendatud eurodes ning toodud koos käibemaksuga.

3.2 Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muu kättetoimetamise kulu.

3.3 Kauplejal on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate kaupade hindu.

3.4 Juhul, kui kaupleja on muutnud kauba hinda enne kauba ostjale kättetoimetamist, tarnitakse kaubad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügihinnaga.

3.5 Juhul kui kliendi tellitud kaup on enne ostjale kätte teoimetamist siiski kaupleja laost otsa lõppenud siis ei ole kaupleja kohustatud pakkuma kliendile samaväärset või sarnast kliendile sobivat asendust kui asenduse hind ületab märgatavalt algselt tellitud kauba hinda ja rakendatakse käesoleva müügitingimuste punkti 7.1.1.

4. Üldist kaupadest ja ostuprotsessist

4.1 E-poes pakutavad kaubad on üldjuhul Arvutitark OÜ laos olemas või tellitakse vastavalt vajadusele tarnijatelt. Kaupade ostuprotsessi käigus kuvatakse ostjale informatsiooni laovaru suurusest kaupleja laos või tarnijatelt tellitava kauba tarneajast kaupleja lattu tööpäevades.

4.2 Peale tellimuse sooritamist saab ostja kauplejapoolse tellimuse kinnituse oma e-postiaadressile. Kaupade tellimuse tähtaeg kuvatakse kliendile toodete ostuprotsessi käigus iga toote kohta eraldi. Tarneaeg ei ületada üldjuhul 30. kalendripäeva. Pikema tarneaja puhul kui kauba tellimisel kuvati, teavitab kaupleja ostjat eraldi.

4.3 Pikema tarneaja puhul kui kauba tellimisel kuvati, kokkuleppel ostjaga, pakub kaupleja välja:

 • uue tarneaja;
 • toote asendamise samaväärse teise tootega;
 • raha tagastamise.

4.4 Juhul, kui kauplejast mitteolenevatel põhjustel tarneaeg ületab 30.kalendripäeva, pakub kaupleja kokkuleppel välja uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega või raha tagastamise.

4.5 Punktides 4.3 ja 4.4 välja toodud raha tagastamise valiku rakendumisel tagastab kaupleja ostja sooviavalduse alusel kauba eest tasutud raha 14 päeva jooksul sooviavalduse esitamise kuupäevast arvates. Kaupleja teeb tagastatava kauba eest tagasimakse ülekandega ostja sooviavalduses märgitud pangakontole. Ostjaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.

4.6 E-poes kauba juures kuvatavad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ning erineda tegelikust kaubast. Tootega tutvumiseks ja täpsema informatsiooni või kirjelduse saamiseks võib ostja pöörduda kaupleja poole kas e-kirjaga või tulla kauba olemasolul kaupleja müügisalongis sinna kaubaga tutvuma.

4.7 Kauplemine e-poes toimub nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega.

4.8 Ostja on kohustatud esitama kauplejale ostuprotsessis tellimuse täitmiseks nõutavad, korrektsed ning õiged andmed (tarbija puhul perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kaubatarne aadress, postiindeks ning juriidilisest isikust ostja puhul perekonnanime asemel juriidilise isiku nimi ning lisaks muudele tarbija puhul loetletud andmetele ka äriregistri kood). Kaupleja ei vastuta ostja poolt ebaõigete andmete esitamise tagajärjel tekkinud probleemide või mistahes tagajärgede eest.

4.9 E-poes tekib ostjal peale tellimuse esitamist maksekohustus kaupleja poolt esitatud arve alusel. E-poe kaupleja vahendab ka järelmaksuvõimalust, mille saamiseks tuleb ostjal täita vastavasisuline taotlus ning esitada see kauplejale koos tellimuse kinnitamisega.

4.10 Järelmaksulepingu lepingueelse teabega on ostjal võimalik tutvuda SIIN

4.11 E-poe tellimuse täitmine algab hetkest, kui ostja on esitanud kauba tellimuse ja täitnud sellega kaasneva maksekohustuse või järelmaksutaotlus on järelmaksu andva ettevõtte poolt rahuldatud ning järelmaksutaotlus on ostja poolt allkirjastatud.

4.12 E-poe kaubad, mis kannavad märgistust „näidistoode”, „DEMO” või „SALE OUT”, on osaliselt kriimustatud, iluvigadega või vigastatud tootepakenditega töökorras tooted. Ostjal on võimalik ja soovituslik enne sellise toote ostu küsida kauplejalt e-maili teel täpsemat informatsiooni toote seisukorra kohta.

4.13 E-poe kaubad, mis kannavad märgistust ”kasutatud“, ”renew“ või ”refurbished“on kasutatud ja tootjatehases taastatud ning neil kaupadel võib esineda kulumisjälgi või pakend võib olla mitteoriginaalne. Ostjal on võimalik ja soovituslik enne sellise toote ostu küsida kauplejalt e-maili teel täpsemat informatsiooni toote seisukorra kohta.

4.14 Ostja võib e-poes anda kauplejale nõusoleku saada müügipakkumisi enda poolt esitatud elektronposti aadressil. Nõustumuse korral peab ostja tegema ostuprotsessi käigus märke vastavasse aknasse.

5. Ostuprotsess e-poes

5.1. Ostuprotsessi alustamiseks peab ostja Arvutitark OÜ e-poest valima välja sobiva kauba ning tutvuma kaubaga seonduva informatsiooni, kirjelduse, ostutingimuste ja hinnaga. Kogu vajaminev informatsioon on leitav kauba kirjelduse all. Kauba saadavus Arvutitark OÜ ladudes ja tellitavate toodete tarneaeg kuvatakse ostjale kauba valimise protsessis.

5.2. Ostu sooritamiseks peab ostja valima kauba ning asetama selle ostukorvi. Täpsem informatsioon ostuprotsessi kohta on saadav: Ostuabi

5.3. Soovi korral võib ostja valida ostukorvi rohkem tooteid. Enne ostu lõplikku sooritamist peab ostja veenduma, et kõikide kaupade soovitud kogused on õiged.

5.4. Enne ostu lõplikku ostu sooritamist ja kinnitamist saab ostukorvi valitud kaupu kustutada, muuta kaubaartikleid ja kaubakoguseid.

5.5. Ostu kinnitamiseks peab ostja sisestama kauba tellimusse kõik Arvutitark OÜ poolt nõutavad andmed (vt p 4.8).

5.6. Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muud kättetoimetamise kulud. Selleks valib ostja enne kauba tellimuse lõplikku kinnitamist kauba kättetoimetamise viisi. Kauba hinnale lisandub vastavalt ostja poolt valitud kättetoimetamise viisile tasu kauba kättetoimetamise eest. Vastavad tasud on välja toodud e-poes SIIN. Samal lehel on välja toodud ka piirmäär, millest suuremas summas ostud toimetatakse ostjani tasuta.

5.7. E-pood pakub ostjale kauba kättetoimetamiseks Eesti Vabariigi piires järgmisi viise:

 • DPD ja Wolt Drive kullervedu ostja poolt näidatud aadressile maja välisukseni;
 • Smartposti või DPD pakipoe teenus ostja poolt näidatud pakiautomaati või pakipoodi.
 • Järveotsa tee 50C, Tallinn asuva pakiautomaadi teenus

5.8 Väljapoole Eesti Vabariiki Arvutitark OÜ kaupa üldjuhul ei toimeta.

5.9 Ostja võib kauba ostmisel valida kaubale ise järgitulemise. E-poest tellitud kauba saab kätte Arvutitark OÜ müügiesindusest, mille ostja kauba tellimisel valis.

5.10 Kui ostja soovib tellitud kauba kätte saada enda poolt valitud müügiesindusest, siis kaubale täiendavaid kulusid kauba transpordi eest hinnale ei lisandu.

5.11 Ostjal on kohustus Arvutitark OÜ müügitingimustega tutvuda enne ostu lõplikku sooritamist. Selleks peab ostja tegema märke vastavas aknas „Nõustun Arvutitark OÜ e-poe müügitingimustega”, kui ta on müügitingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Ilma e-poe müügitingimustega nõustumata ei saa ostja ostuprotsessi jätkata.

5.12 E-poest ostetud kauba müügileping muutub pooltele siduvaks peale ostja poolt müügiarve tasumist või järelmaksulepingu sõlmimist.

5.13 E-poest järelmaksuga kauba ostmisel tuleb täita punktis 4.9 näidatud viisil järelmaksutaotlus. Taotluse rahuldamisel järelmaksu pakkuva ettevõtte poolt ja ostja järelmaksulepingu allkirjastamise järel loetakse e-poe müügileping sõlmituks.

5.14 Ostja peab järelmaksu taotlemisel allkirjastama järelmaksulepingu 5 päeva jooksul alates järelmaksu pakkuva ettevõtte nõustumusest järelmaks väljastada. Kui ostja ei ole tähtaegselt järelmaksulepingut allkirjastanud, tellimus e-poes tühistatakse.

5.15 Ostja on kohustatud e-poe ostuarve tasuma 5 päeva jooksul alates tellimuse sooritamist. Kui ostja ei ole selle aja jooksul ostuarvet tasunud, tellimus e-poes tühistatakse.

5.16 Ostja saab peale kauba tellimist oma e-postiaadressile lingi, mille kaudu on võimalik jälgida tellimuse staatust ja täitmise protsessi.

5.17 Peale tellimuse kinnitamist saadab kaupleja ostjale e-postiaadressile järgmise sisuga informatsiooni:

 • Arvutitark OÜ andmed koos aadressi ja sidevahendite andmetega;
 • tarbijakaebuste esitamise võimalused;
 • informatsioon ostetud kauba kohta;
 • informatsiooni hankimise võimalused kauba ühilduvusest riist- ja tarkvaraga;
 • kauba koguhind koos kõikide maksude ja tasudega, sh kauba kättetoimetamise kulud;
 • kauba kättetoimetamise tähtaeg;
 • informatsioon lepingust taganemisõiguse kohta (sh taganemisavalduse vorm ja taganemisega seotud kulutused);
 • pretensioonide esitamise kord;
 • kauba mittevastavuse korral õiguskaitsevahenditele tuginemise võimalused;
 • informatsioon täiendava garantii olemasolust või selle puudumisest;
 • kaebuste lahendamise kord;
 • informatsioon kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi kohta.

6. Kaupade tarneaeg ja -tingimused

6.1 E-poes ostu sooritamisel valib ostja kaupleja poolt pakutavatest kauba tarnimisvõimalustest omale sobivaima.

6.2 E-poest tellitud kaupade kättetoimetamise viisid on kirjeldatud punktis 5.7.

6.3 E-poest ostetud kaupade tarnetähtaja pikkus sõltub asjaolust, kas tellitud kaup asub Arvutitark OÜ laos või mitte. Peale tellimuse sooritamist ja kaba eest tasumist saab ostja kauplejapoolse tellimuse kinnituse koos tellimuse jälgimise lingil asuval veebilehel oleva eeldatava tarneaja kinnitusega oma e-postiaadressile.

6.4. Ostjale tagastatakse tema sooviavalduse põhjal pikema tarneaja tõttu kauba eest tasutud raha (sh tasutud transporditeenuse eest) 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates.

6.5 Peale tellimuse kinnitamist saadab kaupleja ostja e-postiaadressile kinnituse, mis sisaldab muuhulgas ka tarnetähtaega. Kui ostja on avaldanud soovi isiklikult kaubale müügiesindusse järgi tulla, on tarnetähtajaks kuupäev, millal kaup on ostja poolt valitud Arvutitark OÜ müügiesinduses ostjale üleandmiseks valmis.

6.7 Võimalusel lühendab kaupleja tarnetähtaega, teavitades ostjat sellest tellimuse jälgimise lingil oleval veebilehel, tellimusele lisatud kontaktandmete või sidevahendite kaudu.

6.8 Kauba väljastamine ostjale müügiesinduses toimube-poe tellimis- või arvenumbri alusel, mis on leitav tellimuse kinnituselt ning isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele väljastatakse kaup juhul, kui kauba ostja on teda selleks volitanud.

7. Ostu-müügilepingust taganemine ja ostu-müügilepingu alusel saadu tagastamine

7.1 Nii ostja kui kaupleja võivad enne kauba ostjale tarnimist lepingu üles öelda või lepingust taganeda VÕS-s sätestatu kohaselt.

7.1.1 Kaupleja jätab endale õiguse enne kauba ostjale tarnimist lepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

7.1.1.1 Tellitud kaupa ei ole mõistliku aja jooksul või kauplejale ebamõistliku kulu tekitamata võimalik tarnida.

7.1.1.2 Kehtivad õigusaktid ei luba tellitud kaupa ostjale müüa.

7.1.1.3 Tellimuse täitmist takistab nn. vääramatu jõud.

7.1.1.4 Kauplejal ei ole muul siin nimetamata mõistlikul põhjusel võimalik lepingut täita.

7.1.2 Kui kaupleja taganeb lepingust punkti 7.1.1 alusel siis tagastab ta ostjale tasutud ettemaksu viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisotsuse tegemisest.

7.2 E-poes kauba ostmiseks sõlmitud lepingust taganemisel kohaldatakse VÕS-i lepingust taganemise sätteid.

7.3 Kui e-poest ostetud kaup on tarbijani jõudnud, võib tarbija ostetud kauba tagastada 14 päeva jooksul.

7.4 Lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel peab tarbija kauplejat taganemisest teavitama kirjalikus vormis arusaadavalt ja ühemõtteliselt või täitma Arvutitark OÜ veebilehel asuva taganemisavalduse.

7.5 Veebis täidetavasse taganemisavaldusse peab tarbija märkima kauba tellimuse või ostuarve numbri, mis on leitav tellimuse kinnitusel ja ostuarvel. Kui tellimusel on kaupu rohkem kui üks ja taganemisavaldus tehakse vaid osale kaupadest, tuleb eraldi ära märkida, milliseid kaupu taganemisavaldus käsitleb. Taganemisavaldusele tuleb samuti märkida tarbija eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed ja pangakonto number kauba eest tasutud raha tagastamiseks.

7.6 Taganemisavalduse vorm on leitav: SIIT

7.7 Täidetud taganemisavaldus tuleb esitada Arvutitark OÜ e-posti aadressile: info@arvutitark.ee

7.8 Kui tarbija kasutab taganemisavalduse edastamiseks kaupleja veebilehte, saadab kaupleja tarbijale viivitamata püsival andmekandjal (nt e-posti teel) kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

7.9 Tarbija tagastab kauplejale kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.

7.10 Kaupleja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud. Juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud kaupleja pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei tagasta kaupleja tarbijale kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Kaupleja võib keelduda tarbijale tagasimakse tegemisest seni, kuni taganemislepingu esemeks olev kaup on talle tagastanud.

7.11 Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab tarbija käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

7.12 Kaupleja teeb tagastatava kauba eest tagasimaksed ülekandega tarbija taganemisavalduses märgitud pangakontole. Tarbijaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.

7.13 Tarbija poolt tagastatavad kaubad peavad olema kasutamata, originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kui kaup on ostetud tootekampaania korras, kus põhitootele on lisatud veel mõni kaup, tuleb ostjal tagastada kogu komplekt, st kõik kaubad.

7.14 Tarbija ei saa ostetud kaupa tagastada, kui kaup on valmistatud talle eritellimusel arvestades tarbija isiklikke vajadusi või tarbija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud. Samuti ei kuulu tagastamisele avatud ümbrisega audio- ja videosalvestised ja arvutitarkvara.

7.15 Tarbija kannab talle ostu - müügi lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole ostu- müügilepingus kokku leppinud teisiti.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 Tarbijale e-poe kaudu müüdavatele toodetele kehtib VÕS § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba tarbijale kättetoimetamise kuupäevast, mis on fikseeritud kauba saatedokumendil.

8.2 Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

8.3 Ostja, sõlmides ostu-müügilepingu oma majandus- või kutsetegevuses, peab ostetud kauba viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning teatama kauba lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta kauba lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.

8.4 Majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostja peab kauba lepingule mittevastavust teatamisel, st pretensiooni esitamisel kauba mittevastavust piisavalt täpselt kirjeldama.

8.5 Arvutitark OÜ-le esitatud pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui leiab tõendamist, et kaubal esinevad puudused on tekkinud ostja süül.

8.6 Pretensiooni esitamiseks ettenähtud perioodil on ostjal õigus kauba tasuta remondile kaupleja poolt. Kui kaupa ei ole võimalik remontida, siis see asendatakse volitatud töökoja otsuse alusel. Kui kauba asendamine ei ole võimalik, tagastab kaupleja ostjale kauba eest makstud raha.

8.7 Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et kaupa on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja eesmärgipäraselt.

8.8 Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

 • kaupa kauplusesse remonti tuues ei esitata selle ostu või töövõttu tõendavat dokumenti või kui sellel olevaid andmeid on muudetud/kustutatud;
 • kauba seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud või mitteloetav;
 • kauba konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud või kui kaupa on remonditud volitamata isikute poolt;
 • kauba puudus on tekkinud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel, ülekoormamisel, füüsilisel vigastamisel, vedelike kahjustuste tagajärjel vms;

8.9 Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale kauba üleandmist ostjale, kauba ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või kauba kasutamisel selleks mitteettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla kauba regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ning kauba sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).

8.10 Arvutitark OÜ ei vastuta:

 • remonditava kaubaga seotud info säilimise eest;
 • andmete ja tarkvara kahjustuste ning andmete kadumise eest, mis võivad kaasneda kauba remondiga;
 • kauba defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekti ei ole pretensiooni esitamise käigus mainitud.

8.11 Arvutitark OÜ juhib tähelepanu, et tarbijal on õigus e-poest soetatud kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus kasutada VÕS §101 loetletud õiguskaitsevahendeid.

9. Garantiiprotseduurid

9.1 Arvutitark OÜ vahendab e-poes müüdavale kaubale tootja garantiid ja garantii protseduure, teostamata ise garantiiremonti.

9.2 Kaupade puhul, millel on Eestis olemas autoriseeritud tooteesindus, võivad ostjad garantiiprobleemidega pöörduda iseseisvalt nende poole. Informatsiooni autoriseeritud tooteesinduste kohta saab: SIIT

9.3 Garantiiremondi protseduuri teostamiseks peab ostjal olema esitada Arvutitark OÜ poolt müügi- või töövõtutehingu sooritamist tõendava dokumendi koopia ning vigastamata seerianumbriga kaup. Juhul, kui kauba seerianumber on rikutud või loetamatu, samuti juhul, kui kaubal esineb visuaalselt nähtavaid mehhaanilisi vigastusi, on Arvutitark OÜ-l õigus keelduda vahendamast tasuta garantiiremonti.

9.4 Garantiiremondi protseduuri vahendamiseks peab kaup olema Arvutitark OÜ-le esitatud originaalkomplektsuses.

9.5 Arvutitark OÜ säilitab ja ladustab garantiiprotseduure läbinud kaupu kuni kolm kalendrikuud, mille möödumisel juhul, kui kauba garantii protseduurile toonud isik neile järgi ei ole tulnud, kaubad utiliseeritakse.

9.6 Garantiiperioodi pikkus on määratletud kauba tootja poolt ning sellekohane informatsioon on toodud e-poes müüdavate kaupade tootekirjelduses ja informatsioonis. Juhul, kui tootekirjelduses puudub informatsioon garantii kohta, siis OÜ Arvutitark garantiid ei vahenda.

9.7 Garantiiperiood hakkab kehtima kauba ostjale üleandmisest.

9.8 Ostja peab tutvuma e-poes konkreetsele kaubale kehtivate tootjapoolsete tootjapoolsete garantiitingimustega enne kauba ostmist ja ostuarve tasumist.

9.9 Garantiijuhtumi korral peab ostja:

 • kontrollima, et kaup oleks füüsiliste vigastusteta ja kõik kaubaga seotud tarvikud, lisandid ja seadmed oleksid alles ja komplektsed. Kui kaubal esineb füüsilisi vigastusi, siis tootjagarantii kaubale ei laiene;
 • toimetama puudustega kauba koos ostuarvega Arvutitark OÜ müügiesindusse või autoriseeritud hooldusesinduse olemasolul sinna;
 • kaubaga peavad kaasas olema kõik sellega seotud tarvikud, lisandid ja seadmed. Mittekomplekse kauba puhul võib kaupleja ja autoriseeritud hooldusesindus keelduda kaupa garantiiremonti võtmast;
 • kirjeldama tekkinud viga või puudust võimalikult täpselt ning kuidas ja millal ilmnes või tekkis kaubal puudus.

9.10 Juhul, kui garantiijuhtumi lahendamise käigus teostatud ekspertiisis selgub, et kaup on kahjustunud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena või kui kaubal ei tuvastata ekspertiisi tulemusena puudust ning kaup vastab tootja tehnilistele nõuetele, tasub ekspertiisi kulud kauba ekspertiisi andja.

9.11 Ekspertiisitasu ei pea maksma tarbijast ostja esimese 12 kuu jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast.

9.12 Garantiijuhtumite puhul ei võimalda Arvutitark OÜ ekspertiisi või remonti suunatud kauba asemele asendustoodet.

9.13 Garantiijuhtumite alla ei kuulu:

 • kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
 • tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt kaupa installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
 • ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või kauba sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
 • ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
 • ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
 • ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest või kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.

9.14 LCD-ekraanide defektsete pikslite kohta pretensiooni esitamine:

Pretensiooni ei saa esitada LCD-ekraani defektsete pikslite kohta, kui nende arv jääb ISO standardi 13406-2 lubatud piiresse. Alates aastast 2000 kasutavad tootjad LCD-ekraanide kvaliteeti näitavat rahvusvahelist ISO 13406-2 standardit. ISO 13406-2 näitab ära peamised ekraani tehnilised parameetrid, teiste hulgas ka lubatud defektsete punktide arvu. Lubatud defektsete pikslite arv jaguneb neljaks klassiks mis reeglina kirjutatakse ISO standardi järgi (näiteks: ISO 13406-2 Klass 2). Enamus LCD-ekraane kasutavad II klassi.

Klass I:

 • Alati põlev punkt - 0
 • Kustunud punkt - 0
 • Valet värvi punkt - 0

Klass II

 • Alati põlev punkt - 2
 • Kustunud punkt - 2
 • Valet värvi punkt - 5

Klass III

 • Alati põlev punkt - 5
 • Kustunud punkt - 15
 • Valet värvi punkt - 50

Klass IV

 • Alati põlev punkt - 50
 • Kustunud punkt - 150
 • Valet värvi punkt - 500

10. Kliendikaebuste lahendamise kord

10.1 Kliendikaebuste tekkimisel peab ostja edastama kirjaliku kaebuse e-postiaadressile info@arvutitark.ee või pöörduma temale sobivamasse Arvutitark OÜ müügiesindusse.

10.2 Kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava kaebuse korral peab ostja märkima:

 • nime ja kontaktandmed;
 • kaebuse esitamise kuupäeva;
 • kaebuse kirjelduse või kauplejale esitatava nõude sisu;
 • kauba ostuga seotud kliendikaebuse puhul lisama ostu sooritamist või garantiid tõendava dokumendi või selle koopia.

10.3 Arvutitark OÜ edastab kaebuse esitajale kinnituse selle vastuvõtmisest. Kaebuse kättesaamise kinnitus antakse samas vormis millega kaebus esitati.

10.4 Arvutitark OÜ vastab ostjale kaebusele 15 päeva jooksul. Kui kaupleja vajab kaebusele vastamiseks lisatähtaega, informeerib kaupleja sellest ostjat koos viivituse põhjustega, andes kaebuse esitajale uue tähtaja, mille jooksul ta kaebusele vastab.

10.5 Juhul, kui tarbija ei rahuldu kauplejapoolse kliendikaebuse lahendusega, on tal võimalik edasi pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, kelleks on Eestis Tarbijakaitse ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon.

10.6 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

10.7 Tarbijavaidluste komisjoni poolt kaebuse läbivaatamine on tasuta.

10.8 Tarbijavaidluste komisjoni kohta rohkem informatsiooni saab veebiaadressilt https://ttja.ee/

10.9 Arvutitark OÜ juhib tarbijast ostjate tähelepanu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile (ODR platvorm) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijast ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis. ODR platvorm on leitav: https://ec.europa.eu/

10.10 Käesolevates e-poe müügitingimustes eraldi välja toomata küsimused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11. Elektroonikatoodete kogumispunktid

11.1 Jäätmeseaduse §25 lõigete 2 ja 3 kohaselt loetakse probleemtoodeteks elektroonikatoodet või seadet, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ja mõõtmiseks ning on mõeldud kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral.

11.2 Probleemtoodete kogumiskohad:

12. Isikuandmete konfidentsiaalsus

12.1. Isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud Isikuandmete kaitse tingimustega, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatu osa.

Isikuandmete kaitse tingimused on leitavad siin: Privaatsuspoliitika

13. Vastutus ja vääramatu jõud

13.1 Arvutitark OÜ vastutab ostja ees ja ostja vastutab Arvutitark OÜ ees teisele poolele käesolevate müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

13.2 Arvutitark OÜ ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Arvutitark OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Arvutitark OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Cookie notice
This website uses cookies to ensure the best possible user experience. Read more about the principles of using cookies.